ပြန်ကြားရေးကော်မတီ
ဘဏ္ဍာငွေ ရှာဖွေရေးကော်မတီ
စည်းရုံးရေးနှင့်အသင်းသားရေးရာ ဆပ်ကော်မတီ
အသိပညာနှင့်နည်းပညာပြန့်ပွားရေး ကော်မတီ
သုတေသနနှင့်MSME ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးကော်မတီ
ချေးငွေရရှိရေးကော်မတီ
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးကော်မတီ

About us

The Micro, Small and Medium Enterprises Association (MSME) is a not-for-profit organisation established in 2018 for entrepreneurs, by entrepreneurs.

အသင်းကြီး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ

၁. နေပြည်တော် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။

၂. ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်

၃. လုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

၄. လုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ကူညီနိုင်ရန်

၅. Micro စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ SME စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသို့ကူးပြောင်းနိုင်ရန်

၆. ဒေသတွင်းမှ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဆင့်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

၇. ဒေသတွင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားလာအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်

၈. အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးမှသည် အကြီးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်

၉. ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုမှသည် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်အထိ အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်

Sponsor By

(ပ/၁၈၉)၊ သပြေကုန်းပွဲရုံတန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်။
09 400 8800 11, 09 400 8800 22, 09 400 8800 33
https://www.facebook.com/msmemyanmar
www.msme.org.mm
info@msme.org.mm