အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
Micro, Small and Medium Enterprises Association

cphoto
ဦးနေလင်းထိုက်
ဥက္ကဌ
ဦးကျော်စွာအောင်
ဒု-ဥက္ကဌ (၁)
cphoto
ဦးနေမျိုးဦး
ဒု-ဥက္ကဌ (၂)
cphoto
ဦးထွန်းမြင့်
ဒု-ဥက္ကဌ (၃)
cphoto
ဦးကျော်သက်ထွေး
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
cphoto
ဦးပြည့်ဖြိုးအောင်
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁)
cphoto
ဦးနေလင်းပြည့်ဖြိုး
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂)
cphoto
ဒေါ်မို့မို့အောင်
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၃)
ဦးဇေဖြိုးအောင်
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၄)
cphoto
ဒေါ်စံစပယ်ဦး
ဘဏ္ဍာရေးမှူး
cphoto
ဦးဇော်မင်းသန်း
တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး
cphoto
ဦးလှမြင့်
စာရင်းစစ်
cphoto
ဦးအောင်ဇော်ဦး
တွဲဖက်စာရင်းစစ်
ဦးဝင်းဇော်ဦး
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးကော်မတီ