အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
Micro, Small and Medium Enterprises Association


  စိုးထိုက်စံ ပျိုးဥယာဉ်လုပ်ငန်း
  09250916002
  -

စိုးထိုက်စံ ပျိုးဥယာဉ်လုပ်ငန်း တွင် discount ရရှိနိုင်သော ပစ္စည်းများ

စဉ် လျော့ဈေးပေးမည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် လျှော့ဈေးရာခိုင်နှုန်း (%) Discount(%) သက်တမ်းကာလ
No discount product!